Oferta

Nasze usługi

REMIT - planowane i nieplanowane zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego w ANWIL

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1227/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) oraz wytycznymi Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) ANWIL S.A podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.