O FIRMIE

Skontaktuj się z nami

Zależy nam, aby przedstawiciele społeczności lokalnych mieli możliwość swobodnego zgłaszania uwag, opinii i wątpliwości dotyczących działalności naszej spółki, dlatego prowadzimy dialog i dbamy o wysoką jakość relacji opartych na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu. 

Możesz skorzystać z formularza kontaktowego, wysłać e-mail lub tradycyjny list na adres:

ANWIL S.A. 
ul. Toruńska 222 
87-805 Włocławek

Na wszystkie pytania odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią sprawne rozpatrzenie zgłoszenia:

 •  dane kontaktowe: 
  • imię i nazwisko,
  • nazwa instytucji (jeśli dotyczy),
  • adres do korespondencji tradycyjnej lub adres e-mail,
  • numer telefonu;
 • szczegółowy opis zgłoszenia,
 • wszelkie dokumenty, które mogą być istotne i pomocne w wyjaśnieniu sprawy,
 • jeśli zgłoszenie zawiera propozycje usprawnień – wskazanie stanu aktualnego, istniejących trudności oraz stanu postulowanego i opis ewentualnych proponowanych rozwiązań usprawniających,
 • informację czy sprawa była wcześniej do nas zgłaszana oraz adresata i sposób zgłoszenia.