o firmie

Bezpieczeństwo w ANWILU

Realizując wymagania przepisów art. 261, ust. 6-8 i art. 261a, ust. 1-3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dla zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym ryzyku funkcjonujących w strukturze organizacyjnej ANWIL S.A. zostały opracowane wymagane informacje oraz zamieszczone poniżej: