Kontakt

Dane rejestrowe

ANWIL Spółka Akcyjna
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000015684, w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki

NIP 888-000-49-38, REGON 910128477
Kapitał zakładowy 134 924 830,00 PLN w całości wpłacony