o firmie

Ochrona środowiska naturalnego

Od wielu lat jesteśmy aktywni na polu edukacji młodego pokolenia, dlatego angażujemy się merytorycznie, organizacyjnie i finansowo w inicjatywy prowadzone przez Sekretariat międzynarodowego Programu Odpowiedzialność i Troska (ang. Responsible Care), integrującego wiodące firmy branży chemicznej wokół idei ochrony środowiska i zdrowia, którego ANWIL od ponad dwóch dekad jest realizatorem.

Drzewko za butelkę to jedno z najbardziej znanych i rozpoznawalnych przedsięwzięć organizowanych przez Sekretariat Programu Odpowiedzialność i Troska. ANWIL jest koordynatorem tej inicjatywy we Włocławku od 2002 roku, a więc od momentu jej zainicjowania. Akcja polega na zbieraniu przez żłobkowiczów, przedszkolaki i uczniów szkół podstawowych zużytych butelek PET, które następnie kierowane są do recyklingu. W zamian za swoje zaangażowanie w wydarzenie placówki otrzymują sadzonki drzew i krzewów oraz upominki rzeczowe. Nagradzani są również indywidulani uczestnicy, którzy zbiorą najwięcej butelek. Włocławskie placówki oświatowe uczestniczące w akcji Drzewko za butelkę wielokrotnie wyróżniały się pod względem liczby zebranych butelek.

Ze względu na usytuowanie w dolinie Wisły angażujemy się również w akcje dbające o jakość wód w Kujawsko-Pomorskiem. Jednym z działań, które temu służy, jest - współorganizowany z Towarzystwem Promocji Ryb - konkurs Pan Karp zarybia Wisłę, dzięki któremu podnosimy świadomość dzieci w wieku od 6 do 13 lat w zakresie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzujemy ichtiologię.