o firmie

Zintegrowany System Zarządzania

Oferujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych pracowników i troszcząc się o stan środowiska naturalnego. Kluczem do realizacji tych celów jest doskonałość organizacyjna, którą osiągamy dzięki wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i przestrzeganiu zasad określonych w „Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania".

Elementami certyfikowanego Zintegrowanego Systemu Zarządzania są:

  • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (pierwsza certyfikacja w roku 1997);
  • System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001:2015 (pierwsza certyfikacja w roku 2001);
  • System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami norm ISO 45001 (pierwsza certyfikacja w roku 2013 zgodnie z wymaganiami norm PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007).