Oferta

Nasze usługi

Oferty inwestycyjne

Energia elektryczna dostarczana trzema liniami 230kV z różnych kierunków sieci państwowej oraz z własnej elektrociepłowni przetworzona na następujące parametry:

NN

 • 660/380V -10/+5% ,3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
 • 400/230V -10/+5% ,3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz

WN

 • 6 kV -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
 • 10 kV -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz
 • 110 kV -10/+5% , 3 fazy, 50 Hz -0,5Hz do +0,2 Hz

Dla oświetlenia i sygnałów kablowych: 220 V, AC

Para wodna o parametrach:

Para niskociśnieniowa

 • ciśnienie (min/norm/max): 0.686/0.784/0.988 MPa
 • temperatura (min/norm/max): 200/210/215 oC


Para średniociśnieniowa

 • ciśnienie (min/norm/max) 1.765/1.863/2.059 MPa
 • temperatura (min/norm/max) 245/250/255 oC


Para wysokociśnieniowa

 • ciśnienie (min/norm/max) 3.6/3.9/4.1 MPa
 • temperatura (min/norm/max) 400/ - /429 oC
   

Powietrze pomiarowe, techniczne oraz azot o parametrach:

Powietrze pomiarowe

 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: otoczenia; norm: otoczenia; max: 40
 • punkt rosy: -40oC

Powietrze techniczne

 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: otoczenia; norm: otoczenia; max: 40
 • punkt rosy: -30oC

Azot LP

 • ciśnienie (MPa g): min: 0,5; norm: 0,6
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj. max: 0,01

Azot MP

 • ciśnienie (MPa g): min: 1,35; norm: 1,6
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj. max: 0,01

Tlen

 • ciśnienie (MPa g): min: 0,7; norm: 0,78
 • temperatura (oC): min: -20; norm: otoczenia; max: 27
 • tlen % obj. 99,7


Woda chłodnicza

 • ciśnienie zasilania (MPa g): min: 0.3; norm: 0.48; max: 0.58
 • ciśnienie powrotne (MPa g): min: 0.15; norm: 0.25; max: 0.58
 • temperatura zasilania (oC): min: 19; norm: 25; max: 27
 • różnica temperatur: 10oC
 • współczynnik zanieczyszczeń (m2hK/W): 0.0006
 • pH: 8 do 8.5
 • twardość całkowita (mval/l): max 18
 • twardość węglanowa (mval/l): max 14
 • zawartość chlorków (mg/l): max 500


Woda zdemineralizowana - nadająca się zarówno do zasilania kotłów parowych jak i do celów procesowych:

 • ciśnienie zasilania (MPa g): min: 0.1; norm: 0.3; max: 0.65
 • temp. zasilania (oC): min: 10; norm: 20 ; max: 35
 • pH: 6 - 8
 • krzemionka (mg/l): max 0.02
 • resztkowa zawartość żelaza (mg Fe/l): max 0.01
 • przewodnictwo właściwe (mikroS/cm): max 1
 • dość całkowita (mval/l): nie wykrywalna

Woda dekarbonizowana:

 • ciśnienie zasilania min/norm/max (MPa g): 0.2/0.35/0.4
 • temperatura zasilania min/norm/max (oC): 2/12/25
 • pH: 9,3 - 10.5
 • chlorki (mg/l): <160 norm: 80 – 120
 • siarczany (mg/l): <120 norm: 40 – 100
 • zawartość żelaza (mg Fe/l): max 0.1
 • mętność NTU < 1
 • twardość całkowita (ppm): <165
 • twardość wapniowa (ppm): <110
 • zasadowość (mval/l) „m” <0,8
 • zasadowość (mval/l) „p” <0,4

Woda rzeczna i pożarowo-gospodarcza:

ciśnienie zasilania:

 • woda rzeczna min/max (MPa g): 0,2 / 0,3
 • woda pożarowo-gospodarcza min/norm/max (MPa g): 0,45/0,6/0,95

 • temperatura zasilania min/max (oC): 2 / 25
 • pH: 7.4 do 8.2
 • twardość całkowita (mval/l): 4.5 do 5,5 max 8,2
 • twardość węglanowa (mval/l): 3.5 do 4.5 max 6,5
 • chlorki (mg/l): <160 norm: 80 – 120
 • siarczany (mg/l): <120 norm: 40 – 80

Woda ciepła do celów grzewczych o parametrach:

 • temperatura wody sieciowej (tz/tp): min.- 52/44oC, max.- 110/77 oC
 • ciśnienie zasilania: robocze - 0,7 MPa, max - 1,6 MPa

Woda pitna

 • ciśnienie zasilania min/norm/max (MPa g): 0.2/0.4/0.5
 • temperatura zasilania min/norm/max (oC): 8/12/20
 • pH: 7.4 do 7.6
 • twardość całkowita (ppm): < 450
 • chlorki (mg/l): 20 – 30
 • mętność NTU < 1

Istnieje możliwość odbioru nieorganicznych oraz organicznych ścieków przemysłowych a także ścieków bytowych do nowoczesnej mechaniczno-chemicznej oraz biologicznej Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych o zdolności przepustowej 25.000 m3/dobę. Istnieje możliwość przyjęcia odpadów organicznych ciekłych i gazowych (w tym związki chloroorganiczne) do istniejącej instalacji termicznej utylizacji, w ilościach:

 • gazowe: do 250 kg/h;
 • ciekłe: do 300 kg/h;
 • stałe: w perspektywie 4¸5 lat możliwość odbioru odpadów stałych.

Amoniak ciekły o parametrach:

 • amoniak (min):
  I gatunek: 99.85%
  II gatunek: 99,4%
 • pozostałość po odparowaniu:
  I gatunek: 0.15%
  II gatunek: 0.6%
 • żelazo (max): 5 mg/l
 • stan skupienia: ciecz

Ilość: do 500 t/dobę (istnieje możliwość zaopatrywania również amoniakiem gazowym)

Wodór o parametrach:

 • wodór: 99.2% obj. min.
 • chlor: 0.1÷0.4 (ppm wag)
 • tlen: 0.2÷0.8% obj.
 • związki chloroorganiczne: 4.7 mg/Nm3
 • woda: w nasyceniu @ 2.8 MPa g.
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 2.8/2.8/3.3
 • temperatura oC: norm. otoczenia
 • stan skupienia: gaz

Ilość: do 6.000 Nm3/h

Kwas solny o parametrach:

 • stężenie HCl: 24÷29%
 • SO42-: 0.05% max
 • Fe2+: 0.005% max
 • związki utleniające wp. na Cl2: 0.005% max
 • związki organiczne: 0.1% max
 • arsen: 0.0002% max
 • pozostałość po prażeniu: 0.05% max
  stan skupienia: ciecz
 • Ilość: 200 t/m-c (w.p. 100%)

Chlor ciekły o parametrach:

 • chlor: 99.50 % min
 • woda: 10 max
 • NCl3: 10 max
 • inne gazowe: H2, N2, O2, CO, CO2, inerty - zbilansowane
 • nielotne pozostałości: 10 max
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 0.35/1.06/1.50
 • temperatura min/norm/max (oC): -20/+20/+25
 • stan skupienia: ciekły

Ilość: do uzgodnienia (istnieje możliwość zaopatrywania również chlorem gazowym)

Ług sodowy (20%) o parametrach:

 • NaOH: 18-22; średnio 19,5
 • NaCl: 0,02
 • Na2CO3: 0.1 max; średnio: 0,07
 • Fe2O3: 0.001 max; średnio: 0.0003
 • SiO2: 0.0001 max; średnio 0.00002
 • Na2SO4: 0.02 max; średnio: 0.01
 • ciśnienie min/norm/max (MPa g): 0.7/0.7/0.9
 • temperatura min/norm/max (oC): otocz./otocz./27

Ilość: do 176.000 ton/rok

Solanka (roztwór NaCl) o parametrach:

 • NaCl (g/dm3): 310÷322
 • Ca2+ (g/dm3): 0,19÷0,87
 • Mg2+ (g/dm3): 0,08÷0,38
 • SO2-4 (g/dm3): 1,05÷2,20
 • NH4 (%): 0,0002÷0,0008
 • pH: 6,0÷7,2
 • HCO3 (g/dm3): 0,12÷0,50

Gaz syntezowy o parametrach:

 • wodór (% obj.): 74,31
 • azot (% obj.): 24,54
 • metan (% obj.): 0,86
 • argon (% obj.): 0,29
 • woda (% obj.): 0,20
 • tlenek węgla (ppm max.): 10
 • dwutlenek węgla (ppm max.): 10