o firmie

Sponsoring

Zasady działalności sponsoringowej ANWILU określają plany sponsoringowe spółki, a także „Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN”.

Zasady działalności sponsoringowej

  1. Działalność sponsoringowa jest rozumiana jako transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.
  2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz ANWILU (których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku spółki, prezentowanie jej logo, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki ANWILU), otrzymuje wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.
  3. Zakup i realizacja usług sponsoringowych w ANWILU dokonywane są wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Sponsoringowej w ANWILU.
  4. Zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki sponsora i podmiot sponsorowany są każdorazowo zawierane w umowie lub zamówieniu sponsoringowym współpracujących ze sobą stron.
  5. Przy realizacji poszczególnych projektów sponsoringowych kierujemy się firmowymi wartościami: odpowiedzialność, rozwój, ludzie, energia, niezawodność. 

    Aplikowanie na załączonym wniosku dotyczy tylko podmiotów posiadających osobowość prawną takich jak firmy, stowarzyszenia, fundacje itp. Wnioski i zapytania prosimy kierować na adres:

Wniosek o sponsoring

Zakres działalności sponsoringowej