o firmie

Opieka nad produktem

Dbałość o nawozy oznacza dbałość o Ciebie – to dewiza, która przyświeca nam na co dzień i zapewnia nam od lat pozycję jednego z największych producentów nawozów azotowych w Polsce. Pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięczamy przede wszystkim jakości naszych produktów, wytwarzanych zgodnie z najwyższymi standardami światowymi. Dzięki temu nasze nawozy gwarantują wysoką efektywność plonowania i ekologiczne bezpieczeństwo.

W trosce o stan środowiska naturalnego wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001. Potwierdzeniem wagi, którą przykładamy do jakości wyrobów i ich wpływu na otoczenie jest uczestnictwo w programie „Opieka nad produktem”, realizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Program ten zobowiązuje producenta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że produkowane nawozy i wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres Programu przewyższa istniejące wymagania prawne i obejmuje wszystkie działania związane z wytwarzaniem produktów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskiwania surowców, aż po końcowe zastosowanie nawozu.

Zobowiązaniem do przestrzegania najwyższej jakości i minimalizacji wpływu na środowisko jest uczestnictwo – już od 1996 roku - w międzynarodowym Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Integruje on wiodące światowe firmy z branży chemicznej wokół idei poszukiwania rozwiązań prowadzących do oszczędności energii, zmniejszenia produkcji odpadów, ścieków i redukcji emisji zanieczyszczeń. Za całokształt działań w ramach Programu otrzymaliśmy w 1999 roku Certyfikat “Odpowiedzialność i Troska”. Uczestniczymy także w polsko-norweskim programie “Czystsza Produkcja”, którego podstawowym celem jest minimalizacja odpadów u źródeł ich powstawania.