Dane osobowe

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ANWIL S.A. udziela:

Piotr Kącki

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w ANWIL

Tel: 24 202 10 05

Kontakt możliwy również za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222
87-805 Włocławek
z dopiskiem na kopercie: Dane osobowe