Oferta

Nasze usługi

Energia elektryczna

ANWIL posiada koncesje w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla odbiorców zlokalizowanych na jego obszarze.​​ Jednocześnie, ANWIL jest sprzedawcą rezerwowym energii elektrycznej obszarze działania OSD.

Cennik energii elektrycznej