o firmie

Wolontariat pracowniczy

Do przyświecającej nam idei społecznej odpowiedzialności biznesu nie musimy przekonywać pracowników, ponieważ w ich gronie znajduje się wielu wolontariuszy, dlatego ANWIL chętnie wspiera finansowo ich działalność.

Na przestrzeni ostatnich lat, wśród realizowanych działań znalazły się m.in. zajęcia rekreacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych i prace remontowe we włocławskich przedszkolach, pomieszczeniach hufca oraz szpitala. W wielu przypadkach w autorskich projektach pracowników - oprócz kolegów i koleżanek z pracy - uczestniczyli także członkowie ich rodzin i znajomi. Nasi pracownicy wspierają także placówki opiekuńczo-wychowawcze poprzez akcję „Chemicy dzieciom”. Tylko w 2023 roku w różnego rodzaju akcje wolontariackie zaangażowało się blisko 200 osób.