O firmie

Jesteśmy w gronie największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Od ponad pół wieku jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Przynależność do Grupy ORLEN zapewnia nam stabilność finansową, a współpraca z innymi spółkami Grupy - liczne efekty synergii.

Silną pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku zawdzięczamy przede wszystkim najwyższej jakości naszych produktów, zaspokajających oczekiwania klientów z kilkudziesięciu krajów świata. Jesteśmy liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych. Przewodzimy krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkujemy suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: Polanvil).

W dążeniu do najwyższej jakości produktów wspiera nas System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001, ale przede wszystkim doświadczenie i zaangażowanie pracowników. Zespół blisko 1700 osób to nasz największy atut. Dobór najlepszych ludzi i rozwój ich kompetencji w ramach naszej organizacji pozwala nam realizować ambitne plany biznesowe. Dbamy o to, by praca w naszej firmie zapewniała satysfakcję oraz możliwości godzenia celów zawodowych i osobistych.

Dbając o zmniejszenie wpływu naszej działalności na środowisko, wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskowego serii PN-EN ISO 14001. Już od wielu lat uczestniczymy w programie „Odpowiedzialność i Troska”, łączącym wiodące firmy branży chemicznej na świecie wokół idei ochrony środowiska i zdrowia.

Należymy do najważniejszych branżowych organizacji, takich jak:

  • Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC),
  • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów (Fertilizers Europe),
  • Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic),
  • Europejskie Stowarzyszenie Amoniaku (Ammonia Europe),
  • Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki (PIGE),
  • Polskie Forum ISO 9000,
  • Europejskie Stowarzyszenie Producentów Chloru i Chloroalkaliów (Euro Chlor),
  • Międzynarodowe Stowarzyszenie Nawozowe (International Fertilizer Association).

 

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Historia

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium, które obrazuje dotychczasową historię naszej spółki.

Aktualności