O Firmie

Świadczenia dla emerytów i rencistów

Od 1 kwietnia 2023 roku emerytowani pracownicy zostali objęci opieką socjalną przez ORLEN S.A.

ANWIL S.A. dołączył do spółek, z którymi ORLEN S.A. prowadzi wspólną działalność socjalną. Przystąpienie Spółki ANWIL do wspólnej działalności socjalnej było możliwe w wyniku działań pracodawcy podjętych na prośbę Organizacji Związkowych działających w ANWILU. Opieka socjalna dla emerytów i rencistów realizowana jest w oparciu o Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej ORLEN S.A.

ANWIL S.A. oferuje szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczeń oraz zasady ich przyznawania określa regulamin.

Byli pracownicy mogą otrzymać:

  • dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawki szkolnej,
  • upominki świąteczne dla dzieci – karty przedpłacone,
  • dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym niepełnosprawnego dziecka razem z opiekunem / rehabilitacji stacjonarnej niepełnosprawnego dziecka,
  • dofinansowanie w formie zapomogi losowej do pobytu w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • zwrotne pożyczki na remont domu lub mieszkania,
  • w trudnej sytuacji rodzinnej lub w przypadku choroby byłego pracownika lub najbliższego członka rodziny istnieje możliwość wnioskowania o bezzwrotną zapomogę.

Poniżej znajdują się wnioski oraz wyciąg z regulaminu ze szczegółowymi warunkami, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenia.


Wszelkich informacji związanych z Funduszem udzielają:

Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi / ORLEN Klub
ul. Gałczyńskiego 12, 09-400 Płock
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (24) 266 29 20, (24) 266 29 22

Biuro Obsługi Pracowników / Zespół Obsługi Bezpośredniej ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych sp. z o.o.
bud. 05 pok. 16, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00
tel. (24) 367 55 50

Obszar Personalny - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ANWIL S.A.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, budynek CA, pok. 7
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00

tel. +48 24 202 13 91