O Firmie

Inne projekty

Zaangażowanie ANWILU w projekt badawczo-rozwojowy HySTrAm

Założeniem projektu HySTrAm jest opracowanie metod  transformacji wodoru w amoniak, mając na uwadze istotny w polityce europejskiej aspekt dekarbonizacji sektora energetycznego.

W ramach Ramowego Programu Badań i Innowacji (2021-2027) Horyzont Europa, konsorcjum pozyskało dla projektu HySTrAm 5,7 miliona euro na realizację prac B+R w celu wdrożenia zastosowań zielonego amoniaku w przemyśle niskoemisyjnym oraz przełomowych technologii w obszarze magazynowania wodoru. 

W najbliższych trzech latach w ramach projektu będą realizowane prace w obrębie poniższych celów:

  • opracowanie funkcjonalnych materiałów katalitycznych/sorpcyjnych do syntezy amoniaku;
  • opracowanie nowych ultraporowatych materiałów o wysokich możliwościach magazynowania H2;
  • wykonanie lekkiego kompozytowego zbiornika do magazynowania wodoru po adsorpcji fizycznej;
  • zaprojektowanie, budowa, optymalizacja i przedstawienie dynamicznie działającego reaktora ze złożem stałym do syntezy amoniaku;
  • demonstracja rozwiązania na poziomie TRL5;
  • opracowanie uzasadnienia biznesowego.

Nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań w ramach HySTrAm pracować będzie konsorcjum składające się z 16 partnerów, w tym dużych, małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostek badawczo-rozwojowych obejmujące cały europejski łańcuch wartości. Koordynatorem prac jest Uniwersytet w Aalborgu (Dania).

Projekt realizowany jest od czerwca 2022 i zakończy się w połowie 2025 r.