O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Konrad Tajduś 

Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku handel zagraniczny. Ukończył również informatykę ze specjalizacją w systemach informatycznych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej
z zakresu technologii i inżynierii chemicznej i procesowej. Posiada międzynarodowy certyfikat MITx w zakresie Management in Engineering I.

Biegle posługuje się językiem angielskim, co zostało potwierdzone certyfikatem LCCI wydanym przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową oraz językiem czeskim na poziomie komunikatywnym.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w biznesie.

Swoją karierę zawodową zaczął w Accenture - międzynarodowym przedsiębiorstwie zajmującym się doradztwem biznesowym,gdzie jako menedżer był odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektów z zakresu IT oraz dużych programów transformacyjnych procesowo-systemowych.

W latach 2011-2016 był związany z Grupą ORLEN, w której pracę rozpoczął na stanowisku Dyrektora ds. optymalizacji procesów w spółce Unipetrol RPA (obecnie ORLEN Unipetrol),
a następnie sprawował funkcję Członka Zarządu w spółce Ceska Rafinerska.

Od stycznia 2014 r. zajmował stanowisko Prezesa spółki ORLEN Eko, a w 2015 r. został Prezesem Zarządu spółki ORLEN Południe.

Przez ostatnich 7 lat pracował na kluczowych stanowiskach menedżerskich w Accenture, gdzie odpowiedzialny był m.in. za rozwój obszaru technologii IT oraz agendę transformacji cyfrowej
i przemysłu 4.0 dla wybranych dużych sektorów branżowych w Polsce.

Posiada kompetencje i duże doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem,
jego procesami operacyjnymi, a także w budowaniu i realizacji strategii firmy. Odpowiadał za programy restrukturyzacyjne i optymalizacyjne nastawione na poprawę efektywności ekonomicznej i operacyjnej przedsiębiorstwa oraz za realizację harmonizacji organizacyjnej
i procesowej w programach post-merger.

Jacek Mendelewski

Członek Zarządu ds. Produkcji

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej o specjalności technologia chemiczna na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (Maszyny i urządzenia energetyczne) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo handlowe), a także Studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Niemal od samego początku kariery zawodowej zatrudniony w spółce ANWIL, w której konsekwentnie podążał drogą awansu, piastując kolejno następujące stanowiska: inżyniera procesu w Zakładzie Saletry, kierownika Wydziału Kwasu Azotowego, zastępcy kierownika,
a następnie kierownika Zakładu Saletry, by w maju 2015 r. zostać Dyrektorem ds. Produkcji Nawozów.

Od 10 listopada 2018 r. Członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL.

Piotr Stróżyk

Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego studium bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), ukończył studia MBA realizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Od początku swojej kariery zawodowej (1988 r.) aż do 2011 r. związany z handlem i dystrybucją.

W latach 2011-2018 zatrudniony w Energa Logistyka, ostatnio na stanowisku Dyrektora Pionu Sprzedaży. Od kwietnia 2018 r. Dyrektor Biura Zakupów ANWIL.

Od 27 października 2018 r. Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji ANWIL.