O Firmie

Organy i struktura spółki

Zarząd spółki

Agnieszka Żyro

Prezes Zarządu

Absolwentka Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School.

Od września 1998 r. do marca 2017 r. związana zawodowo z ENEA Serwis, konsekwentnie podążała ścieżką awansu, zajmując kolejne stanowiska w obszarze personalnym, aż do stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Od kwietnia 2017 r. Prezes Zarządu ENERGA Logistyka.

Od 7 marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL.

Jarosław Chmielewski

Członek Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również podyplomowe studium Prawa Europejskiego (UMK w Toruniu), podyplomowe Studia Menedżerskie (WSB Toruń) oraz podyplomowe studia na kierunku Retoryka i komunikacja społeczna (WSKSiM w Toruniu). Tytuł MBA uzyskał w Kolegium Jagiellońskim. Pan Jarosław Chmielewski dysponuje 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2007 roku Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku.

Od 9 kwietnia 2018 r. Członek Zarządu ANWIL.

Arkadiusz Gałka

Członek Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Zarządzanie i Marketing - specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Executive Development Program organizowanego pod patronatem Canadian International Management Institute and Harvard Business School Publishing. Karierę zawodową rozpoczął w lokalnej sieci hurtowni elektrotechnicznych Elektro-Spark w Lublinie na stanowisku handlowca, a potem kierownika. Następnie pracował w firmie Apator w Toruniu jako regionalny przedstawiciel handlowy na Polskę Wschodnią. Był też dyrektorem marketingu i administracji w spółce Elektromeks w Lublinie. Od 2003 roku kontynuował pracę w branży materiałów elektrotechnicznych dla międzynarodowych koncernów, takich jak General Electric, Hagemeyer i Rexel France, w których zajmował kolejno stanowiska: dyrektora oddziału, dyrektora regionalnego i dyrektora rynku przemysłu.

Jacek Mendelewski

Członek Zarządu ds. Produkcji

Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej o specjalności technologia chemiczna na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej (Maszyny i urządzenia energetyczne) oraz na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Prawo handlowe), a także Studia Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Niemal od samego początku kariery zawodowej zatrudniony w spółce ANWIL, w której konsekwentnie podążał drogą awansu, piastując kolejno następujące stanowiska: inżyniera procesu w Zakładzie Saletry, kierownika Wydziału Kwasu Azotowego, zastępcy kierownika, a następnie kierownika Zakładu Saletry, by w maju 2015 r. zostać Dyrektorem ds. Produkcji Nawozów.

Od 10 listopada 2018 r. Członek Zarządu ds. Produkcji ANWIL.

Piotr Stróżyk

Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji

Absolwent prawa na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowego studium bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w trakcie studiów MBA realizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management.

Od początku swojej kariery zawodowej (1988 r.) aż do 2011 r. związany z handlem i dystrybucją.

W latach 2011-2018 zatrudniony w Energa Logistyka, ostatnio na stanowisku Dyrektora Pionu Sprzedaży. Od kwietnia 2018 r. Dyrektor Biura Zakupów ANWIL.

Od 27 października 2018 r. Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji ANWIL.