09.03.2024

Zmiana w Zarządzie ANWIL S.A.

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. w dniu 08.03.2024 r. dokonała zmiany w składzie Zarządu spółki. Decyzją Rady pan Arkadiusz Gałka, Członek Zarządu ds. Sprzedaży ANWIL S.A. od 09.03.2024 r. nie jest już Członkiem Zarządu firmy.

Od 09.03.2024 r. Zarząd ANWIL S.A. będzie działał w składzie trzyosobowym: Prezes Zarządu - pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Produkcji - pan Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji - pan Piotr Stróżyk.