01.03.2024

Zmiana w Zarządzie ANWIL S.A.

Rada Nadzorcza ANWIL S.A. w dniu 01.03.2024 r. dokonała zmiany w składzie Zarządu spółki. Decyzją Rady pan Jarosław Chmielewski, Członek Zarządu ds. Administracyjnych ANWIL S.A. od 02.03.2024 r. nie jest już Członkiem Zarządu firmy.

Od 02.03.2024 r. Zarząd ANWIL S.A. będzie działał w składzie czteroosobowym: Prezes Zarządu - pani Agnieszka Żyro, Członek Zarządu ds. Sprzedaży - pan Arkadiusz Gałka, Członek Zarządu ds. Produkcji - pan Jacek Mendelewski, Członek Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji - pan Piotr Stróżyk.