29.05.2024

10 lat pomagania z Fundacją ANWIL

Dziesięć lat temu została powołana Fundacja ANWIL, która nieustannie dąży do budowy lepszego jutra dla lokalnej społeczności. Dzięki szerokiemu wachlarzowi inicjatyw obejmujących edukację, ochronę środowiska, promocję zdrowia, kultury
i sportu Fundacja ANWIL wspiera mieszkańców, wspólnie z nimi tworząc przyszłość.

Korporacyjna Fundacja od początku istnienia postawiła przed sobą ambitne cele, które stanowią istotny wkład
w rozwój społeczności lokalnej.

- Od dziesięciu lat wspieramy mieszkańców Włocławka i okolic, przekazując wsparcie finansowe na realizację projektów społecznych i przyznając stypendia naukowe młodzieży. Statystycznie, dzięki zaangażowaniu Fundacji, każdy mieszkaniec powiatu włocławskiego miał szansę dwukrotnie skorzystać z naszej pomocy.
To odpowiedzialna społecznie postawa i wsparcie fundatora – spółki ANWIL – sprawiły, że możemy kontynuować naszą misję, tworząc pozytywne zmiany i inspirując społeczność do działania na rzecz wspólnego dobra – powiedziała Bożena Cichocka, Prezes Zarządu Fundacji ANWIL.

Fundacja wytycza nowe ścieżki rozwoju, inspirując i angażując mieszkańców w każdej grupie wiekowej do wspólnego działania. Edukacyjne programy otwierają młodym ludziom drzwi do nowych możliwości, rozbudzając w nich ciekawość świata i chęć do zdobywania wiedzy. Projekty promujące zrównoważony rozwój i działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego przyczyniają się nie tylko do poprawy stanu zasobów naturalnych,
ale też edukacji społeczności lokalnej na temat konieczności dbania o środowisko i zachowania bioróżnorodności. Inicjatywy sportowe i kulturalne integrują społeczność, dostarczając jej niezapomnianych przeżyć. Projekty skierowane do seniorów dają natomiast uczestnikom możliwość samorealizacji i dzielenia się doświadczeniem
z młodszymi.

W ciągu tych dziesięciu lat wspólnie z beneficjentami, Fundacja ANWIL zrealizowała 735 projektów społecznych,
z których skorzystało ponad 180 tys. uczestników, przyznała 374 stypendia uczniom i studentom, przeprowadziła 137 projektów i akcji wolontariackich, w które zaangażowało się ponad 1500 wolontariuszy. Początkowo Fundacja obejmowała swoim działaniem wyłącznie Włocławek. Jednak realizowane programy spotykały się z tak dużym zainteresowaniem, że podjęto decyzję o poszerzeniu obszaru działalności organizacji o gminy ościenne. To dało możliwość trafienia z ofertą Fundacji do znacznie szerszej grupy beneficjentów.

Więcej informacji na temat działań Fundacji ANWIL znajduje się na stronie internetowej organizacji lub jej profilu na portalu Facebook.