27.06.2024

Zmiana w Zarządzie ANWIL S.A.

ANWIL S.A. informuje, że Pan Dariusz Grębosz z początkiem dnia 1 lipca 2024 roku został powołany w skład Zarządu ANWIL S.A., na funkcję Członka Zarządu ANWIL S.A.

Dariusz Grębosz ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA (Uniwersytet Erasmus, Rotterdam / Uniwersytet Gdański / GFKM). Zrealizował także wiele kursów z dziedziny zarządzania i marketingu, m.in. w University of Pittsburgh oraz w Babson College w USA. Absolwent SGGW w Warszawie.

Przez blisko 20 lat związany zawodowo z ORLEN S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Relacji Inwestorskich. Brał aktywny udział w kluczowych projektach związanych z budowaniem strategii, fuzjami i przejęciami oraz emisjami akcji i obligacji. Współpracował z globalnymi i krajowymi bankami inwestycyjnymi oraz kancelariami prawnymi. Był odpowiedzialny za kontakty z inwestorami i akcjonariuszami, w tym z największymi krajowymi i światowymi funduszami inwestycyjnymi. Odpowiadał za wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej, a także współpracę z instytucjami rynku kapitałowego m.in.: GPW, KNF, KDPW, Londyńską Giełdą Papierów Wartościowych, Securities Exchange Commision, czy The Bank of New York Mellon.

W swojej karierze prowadził także działalność doradczą w zakresie zarządzania, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich. Współpracował z firmami sektora chemii budowlanej, budownictwa OZE (farmy wiatrowe i PV), elektromobilności i energetyki. Przez ostatnie 2,5 roku był Członkiem Zarządu / Współwłaścicielem w Maaran Sp. z o.o. Sp. k., firmie prowadzącej działalność deweloperską, gdzie współodpowiadał za zarządzanie realizowanymi projektami i pozyskiwanie źródeł finansowania. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych.

Ekspert rynku kapitałowego, zarządzania i komunikacji z ponad 25 letnim doświadczeniem na międzynarodowych rynkach w zarządzaniu projektami, budowaniu relacji międzynarodowych, pozyskiwaniu finansowania, komunikacji korporacyjnej i relacji inwestorskich. Wielokrotnie był nagradzany i wyróżniany w rankingach tytułami za osiągnięcia w dziedzinie relacji inwestorskich (IR): Najlepszy IR w Polsce, Najlepszy IR w Środkowej Europie i wiele innych.

Od dnia 1 lipca 2024 r. Zarząd ANWIL S.A. będzie trzyosobowy, w składzie: Prezes Zarządu ANWIL S.A. - pan Konrad Tajduś, Członek Zarządu – pan Dariusz Grębosz i Członek Zarządu ds. Produkcji - pan Jacek Mendelewski.