11.06.2024

Wspólnie na rzecz środowiska i klimatu

ANWIL zaprasza szkoły, przedszkola, a nawet żłobki do podjęcia wyzwania w ramach akcji „Drzewko za butelkę”, której celem jest zebranie jak największej liczby zużytych plastikowych butelek PET, które następnie zostaną poddane recyklingowi.

To już XXII edycja przedsięwzięcia, które adresowane jest do dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych z powiatu włocławskiego, gdzie organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest ANWIL.

„Drzewko za butelkę” – poza efektem końcowym programu – jest świetnym przykładem promowania edukacji ekologicznej wśród najmłodszego pokolenia. Dbałość o środowisko naturalne i budowanie świadomości znaczenia wpływu człowieka na otaczający świat, ale także walor współpracy na rzecz małej, lokalnej społeczności – to niezaprzeczalne atuty realizowanego programu.

W tym roku akcja rozpocznie się od 24 czerwca i potrwa do 30 września. Co ważne na tym etapie, aby wziąć udział w „Drzewku za butelkę” trzeba dokonać zgłoszenia Deklaracji uczestnictwa, której skan należy przesłać na adres mailowy drzewkozabutelke@anwil.pl, a oryginał dokumentu pocztą tradycyjną skierować na adres podany w Regulaminie akcji. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od placówek edukacyjnych do 20 czerwca br.

Laureaci tegorocznej edycji „Drzewka za butelkę” otrzymają na zakończenie programu nagrody indywidualne oraz zespołowe, a jej zwieńczenie nastąpi podczas finałowej gali z niespodziankami. Zapraszamy do zgłoszenia swego udziału w akcji i rywalizacji z korzyścią dla lokalnego środowiska i klimatu.

Materiały prasowe: