28.01.2023

Oświadczenie ANWIL S.A.

W nawiązaniu do pojawiających się publikacji informujemy, że spółka ANWIL posiada zaledwie 22% udziału w polskim rynku nawozowym. Spółka ANWIL do produkcji wykorzystuje gaz ziemny spoza Rosji, którego cena jest wyższa od surowca pochodzącego ze Wschodu. Warto przypomnieć, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu ceł na amoniak i mocznik, skutkiem czego jest napływ tych towarów spoza UE i pogarszająca się sytuacja producentów europejskich.

Jak zawsze ANWIL z uwagą obserwuje i analizuje rynek. Rozważane są różne warianty i scenariusze dalszego działania będące odpowiedzią na aktualne uwarunkowania makroekonomiczne, tak aby optymalizować ceny.