28.10.2022

350 tysięcy złotych na rozwój inicjatyw społecznych

Fundacja ANWIL ogłosiła nabór wniosków do konkursu grantowego „Budujemy mosty 2022”. W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja przeznaczy 350 tys. zł. Najlepsze projekty, wyłonione w drodze konkursu, mają szansę na dofinansowanie w wysokości do 20 tys. zł.

To już VII edycja konkursu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością.

Do tej pory Fundacja ANWIL w ramach programu „Budujemy mosty” wsparła realizację 194 społecznych projektów, przeznaczając na ten cel grubo ponad 2,5 miliona złotych.

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także koła gospodyń wiejskich z całego powiatu włocławskiego.

Wnioski przyjmowane są do 14 listopada br., co ważne, zmienił się sposób aplikowania do programu. W tej edycji należy je składać online poprzez nowo uruchomiony generator wniosków. Szczegółowe informacje oraz regulamin programu dostępny jest na stronie Fundacji www.fundacjaanwil.pl​