30.12.2020

Piąte wezwanie akcjonariusza do złożenia w ANWIL S.A. dokumentów akcji

W dniu 30 grudnia 2020 roku Zarząd ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) dokonał piątego wezwania ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.​​