Kariera

Z ANWILEM na start

Program stażowy Z ANWILEM na start to projekt, w ramach którego zdolni studenci wiążący swoją przyszłość zawodową z branżą chemiczną nabywają nowe umiejętności i zdobywają wiedzę pod okiem naszych ekspertów. Trzymiesięczny płatny staż umożliwi kandydatom nabycie praktycznych umiejętności, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną oraz specyfiką pracy w ANWILU. 

Oprócz wynagrodzenia stażyści mogą liczyć na konkretne zadania projektu stażowego, sprecyzowany cel oraz wsparcie merytoryczne opiekuna. Program Z ANWILEM na start skierowany jest do studentów trzeciego roku studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia (magisterskich).